Posuzování zbarvení u plemene DALMATIN

Charakteristické zbarvení  dalmatina  je tečkování 

Tečkování  hodnotíme  ve více pozicích

 • Hustota tečkování:  střední  tečkování, husté, velmi husté splývavé, řídké, příliš řídké – počet teček  u posuzovaného jedince plemene dalmatin  není  pro  chov podstatný, jedná se více  o  estetickou záležitost.

  střední tečkování
 • příliš řídké tečkování může  představovat zvýšené riziko výskytu hluchoty u potomstva, může chybět pigmentace víček a nosní houby

  příliš řídké, nerovnoměrné tečkování
 • příliš husté tečkování – obvykle spojeno s tmavě zbarveným uchem, dostatečná barevnost snižuje riziko hluchoty u potomstva , ale také není úplná souvislost

  Řídce  nebo hustě tečkovaný jedinec s ostře ohraničeným tečkováním  bez pih  má být upřednostněn před středně tečkovaným s pihami, malými tečkami, neostře ohraničenými. Tečky u dalmatina jsou velmi specifickým znakem plemen, jedinečným. Tečky  nedělají samy o sobě dalmatina, ale bez pěkných teček by  se dalmatin ztratil mezi mnoha dalšími plemeny loveckého typu. 
 • Velikost  teček  - stejnoměrná velikost  ( menší na hlavě a končetinách) 

 Nestejnoměrná velikost s větším množstvím droboučkých teček nazývaných  „ pihy“  -  dědičné, nežádoucí.
 Extrémně velké ostře ohraničené tečky s leskem syté barvy vznikají cíleným výběrem rodičovských párů,  jsou „ vzácné“ žádoucí, nejspíše se jedná o recesivní typ dědičnosti ( vlastní pozorování)  rozhodně nepenalizovat.
Hnědě ( játrově ) tečkovaní Dalmatčini mají tečky obecně   menší než černě tečkovaní dalmatini
Pozor – pihy – velmi nežádoucí, vysoká  dědivost, 

 • Sytost  barvy teček -  normální nebo sytá lesklá „ laková“ -  velmi efektní na sněhově bílém podkladu, tečky „ září“ , matné nevýrazné tečky nežádoucí ( může být způsobeno mimo jiné špatnou kondicí psa) 

 • Ohraničení teček – mají být ostře ohraničené, velmi nežádoucí jsou šedé tečky prokvetlé bílou (mají vzhled jako „ ojíněné, omrzlé“ -   Stichelhaar  německy – „ prorývané“  )
  Výjimka – u mladých jedinců do jednoho roku věku  v některých liniích  mohou být okraje naznačeně prokvetlé,  může vymizet.
  Pro chov velmi důležité, prokvetlé tečky se velmi dominantně dědí. Nově v chovu dalmatinů pro  ozdravení plemene  náchylného v tvorbě močových kamenů urátů na podkladě mutace v genu  krev  pointra- jedinci s žádoucím genem normální hladiny kyseliny močové přes  mnoho odchovaných  generací  výhradně  na dalmatinech  stále vykazuje  malé průměry teček a  prokvetlé tečkování. Sourozenci , kteří nemají zdravý gen, mají etčky lesklé a velké. 

Důležité je posouzení  pigmentace víček a nosní houby – žádoucí jsou  víčka plně pigmentována, s uzavřenou  pigmentací,  nosní houba  plně pigmentovaná – větší chybění pigmentace víčka ( více než  1/3  - nežádoucí – dědičné)
Velmi malé nedostatky v pigmentaci nosní houby a víčka lze tolerovat

 

Zpracovala: MUDr. R.Zachová